Pomoce i materiały

Na tej stronie znajdziesz artykuły i przydatne pliki wg następujących kategorii:

1. Praktyczne informacje dla adoratorów (w kaplicy pw. św. Eliasza w Szczecinie)

2. Dokumenty, homilie i artykuły o adoracji, wdzięczności i ciszy.

3. Materiały do pobrania na spotkania i katechezy organizowane w Domu Maryi i w innych miejscach w ramach działalności Ogrodu Wdzięczności.

\

Dokumenty, homilie i artykuły o adoracji, wdzięczności i ciszy.

Homilie
Książki i strony o adoracji
\

Materiały do pobrania na spotkania i katechezy

katecheza....
spotkanie...
wspólna lektura...
sie zobaczy
  • Wypełnienie godzin adoracji w tygodniu (co najmniej jeden stały adorator) 91% 91%
  • Procent zielonych kratek w tygodniu (co najmniej 2 stałych adoratorów; cel: 100 %) 40% 40%