Pomoce i materiały

\

Dokumenty, homilie i artykuły o adoracji, wdzięczności i ciszy.

\

Materiały do pobrania na spotkania i katechezy

katecheza....
spotkanie...
wspólna lektura...
...
  • Wypełnienie godzin adoracji w tygodniu (co najmniej jeden stały adorator) 91% 91%
  • Procent zielonych kratek w tygodniu (co najmniej 2 stałych adoratorów; cel: 100 %) 40% 40%