ADORACJA KAPŁAŃSKA

 

Wielką radością i zbudowaniem jest widok kapłana adorującego Najświętszy Sakrament. Księża są powołani do szczególnej przyjaźni z Jezusem Oblubieńcem Kościoła. Bycie z Jezusem, aż do utożsamienia się z Nim in persona to podstawowe zadanie księdza i jednocześnie najgłębszy sekret owocności jego posługi.

Księża Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej podejmują stałą adorację Najświętszego Sakramentu jako wyraz wdzięczności, braterstwa, wzajemnego wsparcia w powołaniu i posłudze duszpasterskiej, a także prośby o nowe powołania.

Internetowy Grafik Adoracji Księży (IGAKs)

Internetowy Grafik Adoracji Księży pozwala zobaczyć niektóre godziny adorujących kapłanów i towarzyszyć im w tym dziele poprzez osobistą modlitwę. W grafiku nie znajdziemy imion i nazwisk księży, jedynie rok święceń oraz zawołanie z obrazka prymicyjnego.

Księża, którzy chcieliby dołączyć do modlitwy proszeni są o kontakt z ks. Lucjanem Chroncholem (lucjanchronchol@gmail.com, 728851015) lub ks. Maciejem Piotrowskim (pio.maciej@gmail.com, 607224486) oraz o podanie:

  • stałej godziny i dnia adoracji,
  • roku święceń kapłańskich,
  • zawołania z obrazka prymicyjnego,
  • nr telefonu i maila do naszej wewnętrznej komunikacji.

ZAPRASZAMY !