Ogród

Wdzięczności

Maryjo,
Ogrodzie Wdzięczności,
naucz nas nieustannie
wyśpiewywać Bogu
hymn uwielbienia
w postawie i mentalności,
która jest zupełnym
przeciwieństwem narzekania!

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą osób, duchownych i świeckich, które próbują uczyć się wdzięczności poprzez adorację Najświętszego Sakramentu, bezgraniczne zawierzenie Maryi, naszej Mamie oraz otwartość na każdego człowieka. Odkrywamy w sercach głęboką tęsknotę za miejscem, w którym moglibyśmy owocnie i stale pielęgnować powyższe wartości. Chcemy promować kulturę wdzięczności, która przekracza wszelkie granice i uprzedzenia. Pragniemy, aby w Szczecinie, mieście „pływających ogrodów” powstał szczególny ogród, a mianowicie: „Ogród Wdzięczności”.

Czym jest Ogród Wdzięczności?

„Ogród Wdzięczności” to jeden z tytułów Matki Bożej, którą pozdrawiamy w ten sposób w modlitwie „Godzinek” o Jej Niepokalanym Poczęciu. Maryja jest przepełniona wdzięcznością i od Niej przede wszystkim chcemy uczyć się tej życiowej postawy i mentalności, która jest zupełnym przeciwieństwem narzekania. Ogród Wdzięczności to jednocześnie nazwa symboliczna, łącząca w sobie rzeczywistości, z którymi się utożsamiamy i które nosimy w naszych sercach jako „skarb w naczyniach glinianych”. Jest miejscem krzyżowania się dążeń i pragnień wielu osób, które kiełkują i wyrastają nieśmiało, niczym delikatne kwiaty w ogrodzie. Wymagają one nieustannej pielęgnacji, jednak w swojej różnorodności są piękne i wyrażają miłość. Chcą być darem bezinteresownym, konkretnym przejawem naszej wdzięczności wobec Boga, Maryi i ludzi, zarówno tych, z którymi spotykamy się na co dzień, jak i tych, którym zawdzięczamy nasze historyczne i duchowe dziedzictwo.

 Adoracja

Nasze pragnienia dotyczą przede wszystkim miejsca na wieczystą adorację, które będzie piękne, bezpieczne i ciepłe, otwarte nie tylko w ciągu dnia, ale przede wszystkim w godzinach późnowieczornych, a najlepiej przez całą dobę. Wierzymy, iż stworzy ono dla wielu ludzi możliwość pogłębienia relacji z Bogiem, osobistej modlitwy, na którą często w warunkach domowych trudno znaleźć odpowiednią przestrzeń. Najlepiej, aby takich miejsc było jak najwięcej! Cieszymy się, że pierwsze takie miejsce już powstało w budynku Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie! Kaplica adoracji Jezusa w ciszy pw. św. Eliasza jest otwarta dla wszystkich codziennie w godzinach od 6.00 do 23.00. Zapraszamy!

Czym jest dla nas adoracja?

Adoracja to jedna z piękniejszych rzeczywistości w naszym doświadczeniu wiary. Adoracja to niczym nie zasłużony dar spotkania z prawdziwym Bogiem w cichej obecności i trwaniu. Jesteśmy świadkami wielu cudów, dokonujących się dzięki adoracji, która ratowała zdrowie psychiczne, rozpadające się małżeństwa, a nawet ludzkie życie. W dzisiejszych czasach mnogości zadań i dużej aktywności człowiek tym bardziej potrzebuje miejsca wyciszenia i refleksji. Nas, ludzi zgromadzonych w Ogrodzie Wdzięczności, Adoracja pociąga i fascynuje; jest ona częścią naszego życia.

Zaczynem Ogrodu Wdzięczności jest organizowana już od kilku lat Godzina Wdzięczności, a także roczne zobowiązania do adoracji lub modlitwy w swoim miejscu zamieszkania w określonej godzinie i dniu tygodnia. Od stycznia 2019 r. przez rok odbywała się regularna adoracja w każdy wtorek u ks. Pallotynów w Szczecinie, połączona ze spotkaniem w klubie Stella Maris. Od 15 września 2020 r. możemy już adorować „u siebie” tzn. w Kaplicy Adoracji Ogrodu Wdzięczności pw. św. Eliasza w budynku Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.

Formacja i DOM

Kolejną kwestią jest pragnienie stałej formacji. Chodzi o szeroko pojętą katechezę dla dorosłych, obejmującą naukę prawd katolickiej wiary, moralności, duchowości, nauki społecznej, regularną szkołę modlitwy, lectio divina, szkołę kierownictwa duchowego dla kapłanów, formację liderów wspólnot i stowarzyszeń, kurs rozeznawania powołania życiowego dla młodzieży, przygotowanie do różnego rodzaju posług liturgicznych itp. Wszystko to odbywać się będzie w duchu maryjnym, tak aby wszelka formacja intelektualna prowadziła do rzeczywistego wzrostu duchowego. Będzie to prawdziwa „Szkoła Maryi”, w nawiązaniu do określenia, którym lubił posługiwać się św. Jan Paweł II.

Nasze pragnienia koncentrują się również wokół domu, to znaczy gościnnego, otwartego miejsca spotkania dla wszystkich, zarówno wierzących, jak i poszukujących. Chodzi o miejsce naturalnej wymiany myśli i serc, przyjaznej przestrzeni do spotkania i bycia wysłuchanym. Zwyczajne miejsce, gdzie można napić się herbaty bez zapowiedzi, miejsce bycia przyjętym bezinteresownie, miejsce leczenia „duchowej bezdomności”, przełamywania uprzedzeń i źle pojętego indywidualizmu.

Częściowo powyższe intuicje będą miały szansę się urzeczywistnić w DOMu Maryi, tj. mieszkaniu przy Kaplicy Adoracji Ogrodu Wdzięczności w budynku Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Papieża Pawła VI 2 w Szczecinie. Docelowo marzymy o stworzeniu osobnego miejsca formacji i spotkań, które zaistnieje razem z kaplicą wieczystej adoracji w naszym mieście.

W zakładce „Herbatka w Ogrodzie” będziemy informować o bieżących inicjatywach i spotkaniach organizowanych w DOMu Maryi.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

ul. Papieża Pawła VI 2 Szczecin, 71 - 459

728 851 015 (ks. Lucjan)

600 331 435 (Marcin)