Wspomóż Ogród Wdzięczności

Kaplica Adoracji pw św. Eliasza oraz DOM przy niej istniejący nie mogłyby funkcjonować bez wsparcia duchowego
i materialnego. W tym miejscu prosimy Ciebie o wsparcie materialne, aby to Dzieło było coraz piękniejsze na chwałę Boga,
a wszystkim  korzystającym było – tak po ludzku  przyjemnie i ciepło.

Obecnie zbieramy środki na dokończenie wystroju kaplicy adoracji i organizację Domu Maryi. Dziękujemy za każdą formę wsparcia i zapewniamy o modlitwie w intencji wszystkich dobroczyńców dzieła Ogrodu Wdzięczności.

Kup kwiatek – cegiełkę za 10 zł

Kup kwiatek – cegiełkę za 100 zł

Kup kwiatek – cegiełkę za 20 zł

Kup kwiatek – cegiełkę za 200 zł

Kup kwiatek – cegiełkę za 50 zł

Kup kwiatek – cegiełkę za kwotę wybraną przez Ciebie

Kup kwiatek – cegiełkę za 10 zł

Kup kwiatek – cegiełkę za 20 zł

Kup kwiatek – cegiełkę za 50 zł

Kup kwiatek – cegiełkę za 100 zł

Kup kwiatek – cegiełkę za 200 zł

Kup kwiatek – cegiełkę za kwotę wybraną przez Ciebie

Jeżeli chciałbyś/chciałabyś przelać środki bezpośrednio na konto bankowe lub wspierać nas zleceniem stałym podajemy dane:

Fundacja Ogród Wdzięczności, BNP Paribas o. w Szczecinie, nr konta: 63 1600 1462 1899 5467 3000 0001