Kontakt

Koordynatorzy adoracji 

rozwiń okienko, aby zobaczyć kontakt

Koordynator pory dnia - rano (adoracja od 6.00 do 12.00)

Joanna, tel. 600 768 770

Koordynator pory dnia - dzień (adoracja od 12.00 do 18.00)

Ania, tel. 607 077 887

Koordynatorzy pory dnia - wieczór (adoracja od 18.00 do 23.00)

Marcin, tel. 600 331 435 i Monika, tel. 697 624 927

Koordynator Ratowników Adoracyjnych

Jan, tel. 604 562 301

Koordynator główny

Ks. Lucjan, tel. 728 851 015

Inni odpowiedzialni

Biblioteka: Ewa, tel. 603 404 190

Alicja, tel. 607 920 325

Justyna, tel. 665 855 120

Kwiaty: Renata, tel. 503 775 202

Przyniesienie własnych książek lub kwiatów jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu tego z osobami odpowiedzialnymi.

Formularz kontaktowy

Ogród Wdzięczności,
ul. Papieża Pawła VI 2,
71 – 459 Szczecin
(w budynku Seminarium)


Najczęściej zadawane pytania

Kto jest odpowiedzialny za dzieło Ogrodu Wdzięczności?

Ogród Wdzięczności to inicjatywa, która wyrosła na gruncie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z aprobatą i błogosławieństwem tutejszego Pasterza, Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi. Opiekunem duchowym dzieła jest ks. Lucjan Chronchol. Konkretne działania w wymiarze zewnętrznym są regulowane przez statut fundacji „Ogród Wdzięczności”.

Kto może przyłączyć się do Ogrodu Wdzięczności?

Każdy człowiek dobrej woli jest mile widziany! Ogród Wdzięczności to szansa pogłębionego spotkania z Bogiem, z sobą samym i z drugim człowiekiem. Chcielibyśmy, aby Ogród Wdzięczności stał się miejscem szczególnie gościnnym dla ludzi poszukujących swojego miejsca w Kościele i w społeczeństwie.

Jak włączyć się w działania Ogrodu Wdzięczności?

Jest wiele form zaangażowania. Najważniejszą z nich jest podjęcie zobowiązania do adorowania Jezusa o stałej godzinie w określonym dniu tygodnia. Można to zrobić poprzez wpisanie się w grafik adoracji w Kaplicy Ogrodu Wdzięczności lub poprzez deklarację modlitwy w swoim miejscu zamieszkania. Z adoracji zrodzą się wszelkie inne dobre działania, a przede wszystkim własne nawrócenie mierzone ofiarną miłością w życiu codziennym, na drodze osobistego powołania. Działania Ogrodu Wdzięczności można również wesprzeć osobistą ofiarą duchową i materialną.

Po co wpisywać się na adorację?

Adoracja Najświętszego Sakramentu to przede wszystkim sprawa miłości, a miłość woła o wzajemność. Doświadczając nieskończonej miłości Boga, chcemy podjąć wierne zobowiązanie do stałej obecności przy Jezusie, nie tylko wtedy, gdy my znajdujemy na to czas i ochotę. Wsłuchując się w pragnienia Serca Jezusa, chcemy wynagradzać Mu naszą obecnością i niedoskonałą miłością za wszelką obojętność i niewdzięczność, które najboleśniej ranią Jego Boskie Serce.