Adoracja

Adorować Boga oznacza z szacunkiem i całkowitą uległością uznać „nicość stworzenia”, które istnieje jedynie dzięki Bogu.
(KKK 2097)

Adorować Boga oznacza wychwalać Go, wielbić i uniżać samego siebie – wyznając z wdzięcznością, że On uczynił wielkie rzeczy i że święte jest Jego imię. (KKK 2097)
Adoracja Jedynego Boga wyzwala człowieka z zamknięcia się w sobie, z niewoli grzechu i bałwochwalstwa świata. (KKK 2097)

Adoracja Jedynego Boga integruje życie ludzkie. Przykazanie adoracji samego Pana czyni człowieka prostym i chroni go przed zupełnym rozbiciem. (KKK 2114)

Adoracja (…) jest pełnym czci milczeniem przed Bogiem, który jest „zawsze większy”.
(KKK 
2628)