Adoracja

Adorować Boga oznacza z szacunkiem i całkowitą uległością uznać „nicość stworzenia”, które istnieje jedynie dzięki Bogu. (KKK 2097)
Adorować Boga oznacza wychwalać Go, wielbić i uniżać samego siebie – wyznając z wdzięcznością, że On uczynił wielkie rzeczy i że święte jest Jego imię. (KKK 2097)
Adoracja Jedynego Boga wyzwala człowieka z zamknięcia się w sobie, z niewoli grzechu i bałwochwalstwa świata. (KKK 2097)

Adoracja Jedynego Boga integruje życie ludzkie. Przykazanie adoracji samego Pana czyni człowieka prostym i chroni go przed zupełnym rozbiciem. (KKK 2114)

Adoracja (…) jest pełnym czci milczeniem przed Bogiem, który jest „zawsze większy”. (KKK 2628)

We wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, 15 września 2020 r. rozpoczęła działalność Kaplica Adoracji Ogrodu Wdzięczności, znajdująca się w budynku Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie przy ul. Papieża Pawła VI nr 2.

Kaplica jest otwarta codziennie w godz. 6.00 do 23.00. Osobne wejście do kaplicy zostało oznaczone specjalnymi tabliczkami oraz dużym napisem na ścianie „Adoracja Jezusa w ciszy” (nie trzeba wchodzić przez furtę seminaryjną).

Odpowiedz na zaproszenie Jezusa i zapisz się już dziś na swoją stałą godzinę adoracji!