Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą osób, duchownych i świeckich, które próbują uczyć się wdzięczności poprzez adorację Najświętszego Sakramentu, bezgraniczne zawierzenie Maryi, naszej Mamie oraz otwartość na każdego człowieka. Chcemy promować kulturę wdzięczności, która przekracza wszelkie granice i uprzedzenia. Pragniemy, aby w Szczecinie, mieście „pływających ogrodów”, rozkwitały szczególne ogrody, a mianowicie: „Ogrody Wdzięczności”.

Czym jest Ogród Wdzięczności?

Ogrodem Wdzięczności nazywamy Maryję w modlitwie „Godzinek” o Jej Niepokalanym Poczęciu. Maryja jest przepełniona wdzięcznością i od Niej przede wszystkim uczymy się tej życiowej postawy i mentalności, która jest zupełnym przeciwieństwem narzekania.

Ogród Wdzięczności to jeden z tytułów Matki Bożej…

Ogród Wdzięczności to jednocześnie nazwa symboliczna, łącząca w sobie rzeczywistości, z którymi się utożsamiamy i które nosimy w naszych sercach jako „skarb w naczyniach glinianych”. Jest miejscem krzyżowania się pragnień, które kiełkują i wyrastają nieśmiało, niczym delikatne kwiaty w ogrodzie. Wymagają one nieustannej pielęgnacji, jednak w swojej różnorodności są piękne i wyrażają miłość. Chcą być darem bezinteresownym, konkretnym przejawem naszej wdzięczności wobec Boga, Maryi i ludzi, zarówno tych, z którymi spotykamy się na co dzień, jak i tych, którym zawdzięczamy nasze historyczne i duchowe dziedzictwo.

Co nam w duszy gra?

 Adoracja

Nasze pragnienia wyrastają z doświadczenia adoracji Najświętszego Sakramentu jako niczym nie zasłużonego daru. Jesteśmy przekonani, że adoracja jest źródłem wielu cudów, które dokonują się w swoim czasie i bez zbędnego hałasu, takich jak pojednanie z Bogiem i ludźmi, przywrócenie zdrowia duszy i ciała, zagojenie niewidzialnych ran i ukrytych pretensji, uratowanie małżeństw, powołań kapłańskich i zakonnych, przywrócenie pokoju serca, ochrona przed złem, iluzją, głupotą i wiele, wiele innych.

Adoracja jest częścią naszego życia, 

…dlatego chcemy zapalić jak najwięcej osób do spotkania z żywym, prawdziwym i miłującym Bogiem w ciszy, która nie jest pustką, ale przestrzenią obecności, słuchania i uważności.

Formacja

Kolejną kwestią jest pragnienie stałej formacji. Chodzi o szeroko pojętą katechezę dla dorosłych, obejmującą naukę prawd katolickiej wiary, moralności, duchowości, nauki społecznej, regularną szkołę modlitwy, lectio divina, szkołę kierownictwa duchowego dla kapłanów, formację liderów wspólnot i stowarzyszeń, kurs rozeznawania powołania życiowego dla młodzieży, przygotowanie do różnego rodzaju posług liturgicznych itp.

w szkole Maryi…

Wszystko to odbywać się będzie w duchu maryjnym, tak aby wszelka formacja intelektualna prowadziła do rzeczywistego wzrostu duchowego. Będzie to prawdziwa „Szkoła Maryi”, w nawiązaniu do określenia, którym lubił posługiwać się św. Jan Paweł II.

DOM

Nasze pragnienia koncentrują się również wokół domu, to znaczy gościnnego, otwartego miejsca spotkania dla wszystkich, zarówno wierzących, jak i poszukujących. Chodzi o miejsce naturalnej wymiany myśli i serc, przyjaznej przestrzeni do spotkania i bycia wysłuchanym. Zwyczajne miejsce, gdzie można napić się herbaty bez zapowiedzi, miejsce bycia przyjętym bezinteresownie, miejsce leczenia „duchowej bezdomności”, przełamywania uprzedzeń i źle pojętego indywidualizmu.

Zwyczajne miejsce, gdzie można napić się herbaty bez zapowiedzi…

Częściowo powyższe intuicje już się realizują w DOMu Maryi, tj. mieszkaniu przy Kaplicy Adoracji pw. św. Eliasza. Docelowo jednak marzymy o stworzeniu osobnego miejsca formacji i spotkań, które zaistnieje razem z kaplicą wieczystej adoracji w naszym mieście.

Wiemy jak często trudno jest znaleźć odpowiednie warunki do pogłębionej modlitwy w swoim domu, jak bardzo potrzeba formacji na naszej drodze wiary, a także otwartości na siebie nawzajem w wymiarze ludzkim i wspólnotowym, dlatego dokładamy starań, aby powstawały piękne, ciepłe i bezpieczne miejsca adoracji i spotkania, otwarte nie tylko w ciągu dnia, ale również w godzinach późnowieczornych, a najlepiej przez całą dobę. Cieszymy się z pierwszego takiego miejsca w budynku Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie! Kaplica adoracji Jezusa w ciszy pw. św. Eliasza jest otwarta dla wszystkich codziennie w godzinach od 6.00 do 23.00. Zapraszamy!