Zapraszamy na pierwszą rocznicę powstania kaplicy adoracji w Ogrodzie Wdzięczności!