Adoracja – czym jest dla mnie? (Monika)

Bardzo długo nie potrafiłam wyrazić, czym jest dla mnie Adoracja. Bóg jest Inny. Bóg jest większy niż horyzont naszego ludzkiego pojmowania. Odkąd sięgam pamięcią, przeżywałam wewnętrzny bunt, gdy czytałam lub słyszałam od kogoś, jakd o k ł a d n i e  będzie w Niebie...