Formularz zgłoszenia pobytu
w Pustelni Ogrodu Wdzięczności

  Imię i nazwisko:

  Adres zamieszkania

  Telefon

  Adres e-mail

  Seria i numer dowodu osobistego

  Wnioskowany termin pobytu w pustelni (maksymalnie 3 dni):
  OD

  DO

  Numer telefonu do osoby 1-szego kontaktu (w razie nagłego zdarzenia)

  Który raz gościsz w Pustelni?

  Rozumiem i akceptuję regulamin Pustelni