Internetowy Grafik Spowiedników / Słuchających (IGS)

tymczasowo nie funkcjonuje – do odwołania 

 

IGS to proste narzędzie, za pomocą którego można zapisać się na spowiedź, rozmowę lub na otwarte wydarzenie organizowane w DOMu Maryi.

Ogród Wdzięczności to przede wszystkim miejsce adoracji, dlatego posługa sakramentalna i rozmowy nie mają charakteru regularnego i odbywają się wg możliwości i dyspozycyjności kapłanów i osób słuchających.

Spowiedź i rozmowy są prowadzone w niebieskiej rozmównicy z figurą Matki Bożej. 

ZAPRASZAMY !

IGS jest dostępny pod linkiem

https://teamup.com/kstak8rnbo8b7u4ndi

Powyższy link jest równocześnie kodem, który należy wpisać (wkleić) w aplikacji Team up, tej samej, której używamy do IGA. W aplikacji należy wybrać polecenie: „powiąż istniejący kalendarz”.

Jak to działa?

Chcąc zapisać się na spowiedź, rozmowę lub wydarzenie wybierz odpowiednie pole w grafiku. Kolory pól w IGS oznaczają:

zielony – rozmowa

fioletowy – spowiedź

czerwony – inne wydarzenia

W otwartym okienku pojawi się niebieska kratka „zapisz się”. Gdy ją zaznaczysz, otworzy się nowe okienko z miejscem na wpisanie swoich danych. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz email. Zamiast emaila można wpisać swój numer telefonu, jednak w formie przypominającej email (inaczej system tego nie zaakceptuje).

Proponujemy następujący format zapisu kontaktu: gdy numer telefonu to 123321123 zapisujemy: 123321123@tel.ow

 

Prawidłowy kontakt zwrotny jest ważny, gdyż daje możliwość poinformowania osoby o zmianie lub odwołaniu spotkania.

Każde pole spowiedzi, rozmowy lub wydarzenia ma ograniczenia ilościowe gdy chodzi o liczbę osób. Gdy liczba ta zostanie osiągnięta, możliwość dopisania się zostaje automatycznie zablokowana.

Osoby posługujące

w rozmównicy DOMu Maryi

SPOWIEDNICY:

ks. Lucjan Chronchol

prefekt AWSD w Szczecinie

ks. Maciej Piotrowski

wikariusz w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie

ks. Wojciech Zimny

ojciec duchowny w AWSD w Szczecinie

ks. Marek Brożyna SAC

kapelan szpitala przy ul. Arkońskiej

0 komentarzy

0 komentarzy

SŁUCHAJĄCY:

Monika Adamska

nauczyciel języka niemieckiego, mmadamscy@gmail.com

Marcin Adamski

informatyk, tel. 600 331 435, mmadamscy@gmail.com

Anna Sulikowska

pracownik biurowy, aniasul@gmail.com

Ewa Skotnicka

nauczyciel akademicki, evaskotnicka@gmail.com

Anna Choja

pracownik biurowy, tel. 518043070, anna.choja@gmail.com

Jan Świątkowski

lekarz

Uwaga! W ramach rozmów indywidualnych nie prowadzimy żadnej terapii psychologiczno-duchowej. Osoby świeckie i konsekrowane deklarują swoją gotowość do życzliwego wysłuchania każdego, kto chciałby w obecności drugiego człowieka usłyszeć i zrozumieć lepiej siebie na drogach Bożego prowadzenia i powołania.  Rozmowy odbywają się z zachowaniem dyskrecji i pokory, pod czujnym okiem Maryi, Matki Dobrej Rady.