Internetowy Grafik Adoracji (IGA)

Internetowy grafik adoracji pozwala przede wszystkim zorientować się, w jakich godzinach nie ma zapisanych stałych adoratorów, po to, by móc samemu podjąć zobowiązanie do stałej lub jednorazowej adoracji. Poprzez grafik można również zapisać się na sprzątanie lub inne dodatkowe wydarzenia. Kolory w IGA oznaczają:

zielony – co najmniej dwóch adoratorów w danej godzinie

żółty – jeden adorator

żółto-zielony – adoracja jednorazowa, brak stałego adoratora

czerwony – sprzątanie i inne wydarzenia

fioletowy – nowy wpis, czeka na weryfikację

Więcej informacji na temat zapisów znajdziesz tutaj

  • Wypełnienie godzin adoracji w tygodniu (co najmniej jeden stały adorator) 91% 91%
  • Procent zielonych kratek w tygodniu (co najmniej 2 stałych adoratorów; cel: 100 %) 40% 40%