Godzina Wdzięczności

Od kilku lat w każdy piątek od godz. 20.00 do 21.00 odbywa się w kościele Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie przy ul. Papieża Pawła VI nr 2 – godzinna adoracja w ciszy ukierunkowana na wdzięczność. Krótkie wprowadzenie na początku oraz ogólna intencja mają pomóc stanąć przed Bogiem w postawie zaufania i wdzięczności za wszystko, również za to co trudne i niezrozumiałe. Pokorna wdzięczność to postawa Maryi śpiewającej Bogu Magnificat, „wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący, święte jest Imię Jego”. Wdzięczność to modlitwa pamięci, chroniąca przed narzekaniem i egocentryzmem, znamionami biblijnego „szemrania” Izraela, przemierzającego pustynię w drodze do ziemi obiecanej. Szemranie rodzi się z utraty pamięci, wdzięcznej pamięci o wielkich dziełach Boga, o codziennych znakach Jego wiernej miłości w najdrobniejszych sprawach, pomijanych przez nas jako oczywiste. 

Godzina Wdzięczności to również możliwość spowiedzi świętej oraz przyjęcia komunii świętej dla tych, którzy są w stanie łaski uświęcającej i nie byli tego dnia na Eucharystii.